Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2012

pureblanca
Ulu, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie :*
Reposted fromchapstick chapstick
pureblanca
Cześć moje przyjaciółki. Kocham was pomimo waszej głupoty. Ale po co te aluzje do pana w czerownym kubraczku to ja nie wiem. Przecież Santa Claus is coming to town<3.
ps. zemsta będzie słodka ;*
Reposted fromchapstick chapstick
pureblanca
9685 b2d9
Reposted fromcieniu cieniu viachapstick chapstick
pureblanca
2006 a3ad
Reposted fromRoxyRose RoxyRose
pureblanca
pureblanca
2074 1d9a 500
Reposted fromchudosc chudosc
pureblanca
2088 1dfe
Reposted fromjahmaican jahmaican
pureblanca
cześć, tu przyjaciele Uli <3 nie wie, że tu jesteśmy (ha! nawet nie wie, że my to my) :D z tego miejsca w jej imieniu chcielibyśmy pozdrowić wszystkich panów w czerwonych wdziankach z białymi brodami. doskonale wiemy o tym, że Ula ich lubi. a nawet może coś więcej. ale to nic złego, cieszymy się jej szczęściem i oby to uczucie trwało jak najdłużej (przynajmniej do najbliższych świąt, bo przecież wtedy p.CS wyrusza w Eurotrip uszczęśliwić różne inne panie). Pewne jest to, że właścicielka po przeczytaniu owego posta usunie go po czym zacznie knuć plan zemsty, a wtedy my możemy już nie zaznać dobra jakim jest wypad na piwo w starym gronie. Pomyśleliśmy i zrobimy pamiątkowego print screen'a. Korzystając z okazji jeszcze raz chcielibyśmy pozdrowić wszystkie twoje jakże wspaniale i przeurocze koleżanki z tz. (słyszanych) bitches. Na zakończenie dodamy iż lubimy gdy zarywając do nas udajesz że to my zarywamy do Ciebie. Jakie to słodkie :*
PS. Lubie gdy patrzysz jak patrze.
PS.2. I tak wiemy że nikt Cie nie rucha (my tego też nie zrobimy).
Reposted fromchapstick chapstick
pureblanca
cześć, tu przyjaciele Uli <3 nie wie, że tu jesteśmy (ha! nawet nie wie, że my to my) :D z tego miejsca w jej imieniu chcielibyśmy pozdrowić wszystkich panów w czerwonych wdziankach z białymi brodami. doskonale wiemy o tym, że Ula ich lubi. a nawet może coś więcej. ale to nic złego, cieszymy się jej szczęściem i oby to uczucie trwało jak najdłużej (przynajmniej do najbliższych świąt, bo przecież wtedy p.CS wyrusza w Eurotrip uszczęśliwić różne inne panie). Pewne jest to, że właścicielka po przeczytaniu owego posta usunie go po czym zacznie knuć plan zemsty, a wtedy my możemy już nie zaznać dobra jakim jest wypad na piwo w starym gronie. Pomyśleliśmy i zrobimy pamiątkowego print screen'a. Korzystając z okazji jeszcze raz chcielibyśmy pozdrowić wszystkie twoje jakże wspaniale i przeurocze koleżanki z tz. (słyszanych) bitches. Na zakończenie dodamy iż lubimy gdy zarywając do nas udajesz że to my zarywamy do Ciebie. Jakie to słodkie :*
PS. Lubie gdy patrzysz jak patrze.
PS.2. I tak wiemy że nikt Cie nie rucha (my tego też nie zrobimy).
Reposted fromchapstick chapstick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl